Những bài hát tôi yêu thich'''

Chào mừng quý vị đến với Website cua Tran Thi Thu- giao vien truong THPT Chu Van An- Quang Tri.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

NGUYỄN THANH CHÚC TẾT.

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:13' 02-02-2011
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
Chăo bu?i t?i, chăo t?m bi?t ngăy cu?i cng c?a nam.
thanhng721@gmail.com
Nguy?n Thanh chc t?t!
Thanhng72.violet.vn
Chăo t?m bi?t nh?ng bu?n vui l?n l?n, chu?n b? s?n săng d? dn chăo nam m?i.
thanhng721@gmail.com
Thanhng72.violet.vn
Nguy?n Thanh chc t?t!
Dím nay giao th?a l?i v?, nam m?i l?i d?n.
thanhng721@gmail.com
Thanhng72.violet.vn
Nguy?n Thanh chc t?t!
Chc cho ai d h?nh phc bín n?a yíu thuong
thanhng721@gmail.com
Thanhng72.violet.vn
Nguy?n Thanh chc t?t!
Chc cho ai d cn c don s? tm th?y m?t b? vai chia s?.
thanhng721@gmail.com
Thanhng72.violet.vn
Nguy?n Thanh chc t?t!
Chc cho ai d tm du?c nhau sau thâng nam dăi xa câch.
thanhng721@gmail.com
Thanhng72.violet.vn
Nguy?n Thanh chc t?t!
Chc cho nam m?i trăn d?y ni?m vui, h?nh phc v?a d? vă bnh yín th?t nhi?u.
thanhng721@gmail.com
Thanhng72.violet.vn
Nguy?n Thanh chc t?t!
HAPPY NEW YEAR 2011!
thanhng721@gmail.com
Thanhng72.violet.vn
Nguy?n Thanh chc t?t!
Chăo bu?i t?i, chăo t?m bi?t ngăy cu?i cng c?a nam, chăo t?m bi?t nh?ng bu?n vui l?n l?n, chu?n b? s?n săng d? dn chăo nam m?i, dím nay giao th?a l?i v?, nam m?i l?i d?n, chc cho ai d h?nh phc bín n?a yíu thuong, chc cho ai d cn c don s? tm th?y m?t b? vai chia s?, chc cho ai d tm du?c nhau sau thâng nam dăi xa câch, chc cho nam m?i trăn d?y ni?m vui, h?nh phc v?a d? vă bnh yín th?t nhi?u, HAPPY NEW YEAR 2011!
thanhng721@gmail.com
Thanhng72.violet.vn
Nguy?n Thanh chc t?t!
 
Gửi ý kiến