Những bài hát tôi yêu thich'''

Chào mừng quý vị đến với Website cua Tran Thi Thu- giao vien truong THPT Chu Van An- Quang Tri.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Kiến thức tin học >

Doan code lien ket cac trang web vao trang ca nhan

<a target="_blank" href="http://vn.yahoo.com/"><img border="0" width="190" src="http://l.yimg.com/hb/i/vn/mastheads/logo_vn.png" height="65"/></a>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vn.yahoo.com lµ ®Þa chØ web

http://l.yimg.com/hb/i/vn/mastheads/logo_vn.png lµ ®Þa chØ logo

 

ChØ cÇn coppy ®o¹n code trªn råi thay c¸c ®Þa chØ t­¬ng øng lµ ®­îc


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thu @ 08:09 02/09/2009
Số lượt xem: 339
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến